Helhetslösningar från idé till färdig produkt

Många av våra kunder vänder sig till oss för att få hjälp med att förbättra den totala lönsamheten för nya eller befintliga produkter. Kunderna erbjuds innovativa produktlösningar i kombination med helhetslösningar för sänkt totalkostnad genom integration av följande funktionella områden:
 • Produktutveckling och konstruktion
  • Produktutvecklingspartner med plastexpertis
  • Tidigt involverade i kundens produktutvecklingsfas
  • Optimerat materialval. Vi tar fram det mest optimala materialet för varje produkt – både avseende pris och funktion
 • Verktygs- och prototypframställning
  • Nära samarbete med verktygsmakare med omfattande erfarenhet av formsprutning med extrema toleranser
  • Snabba leveranser
 • Tillverkning och montering
  • Kundanpassad tillverkning för totalt förbättrad produktionsekonomi för våra kunder. Vid produktutvecklingen optimeras konstruktionen för det för våra kunder mest lönsamma produktionsförfarandet.
  • Erfarenheten av tillverkning med extrema toleranser kommer väl till pass även för formsprutning av högkvalitativa produkter i större dimensioner
  • Legotillverkning
  • Snabba leveranser i rätt tid och med rätt kvalitet
  • Exporterar idag bland annat till Kina

Produktutveckling – konsultuppdrag där vi tillför plastexpertis

 • Fokus på innovativa konstruktioner samt
 • Produktionsanpassad produktutveckling för förbättrad total lönsamhet
 • Materialval, även avancerade konstruktionsplaster

Flermaterialsformsprutning och dubbelgjutning

 • Gedigen erfarenhet och kapacitet

Ingjutning av tråd och metallkomponenter

 • Bland annat till telekom och elektronikindustrin

SAB-Plast AB med personal ser fram emot att få visa vad vår erfarenhet och tillförlitlighet som leverantör kan göra för Dig som kund. Genom att ta fram den bästa tekniska och affärsmässigt lönsamma lösningen för våra kunder, bidrar vi till våra kunders framgång.

För aktuell information om vår maskinpark och referensuppdrag, vänligen kontakta oss.