Företaget

SAB-Plast AB är ett stabilt familjeföretag med sextio års erfarenhet av produktionsanpassad produktutveckling och formsprutning med korta ledtider.

Företaget ägs och leds av Bill Baumer och Jane Heper.

  • SAB-Plast är specialiserat på produktutveckling och tillverkning av små precisionskomponenter från 400 gram ner till 0,001 gram. Produkterna har ofta extrema toleranser och tillverkas i avancerade plastmaterial.
  • Företaget bidrar ofta med "plastexpertis" vid kunders produktutveckling och kan därtill erbjuda formsprutning helt integrerad med prototyp- och verktygsframställning. Utvecklingen sker ofta i nära samarbete med våra kunder.
  • Certifiering enligt ISO 9001:2008
  • Fabriken i Småland har en mycket flexibel maskinpark som utgörs av 25 formsprutor mellan 15 och 250 ton.
  • Stabila och automatiserade produktionsprocesser kompletteras av en kontroll- och uppmätningsavdelning med optisk mätutrustning.
  • Vid kontoret i Stockholm arbetar vi främst med affärs- och produktutveckling.

Historik

SAB-Plast AB är ett av pionjärföretagen inom svensk plastindustri och grundades i Stockholm 1945 av Stig Baumer. Stig Baumers grundläggande idéer baserades på applikationer för det svenska flygvapnet.

Fabriken flyttades till småländska Alstermo år 1972. Andra generationen, Bill Baumer och Jane Heper – båda med akademisk bakgrund och lång historia inom företaget – tog över ansvaret för familjeföretaget 1986.

Företaget drivs idag med tydlig strategi mot utveckling och tillverkning av tekniskt formgods och ofta precisionsdetaljer i mindre dimensioner.

Framgångsfaktorer inkluderar motiverad och högt kompetent personal i kombination med flexibel tillverkning och montering.

Företaget deltar ofta aktivt som ”plastkonsult” i kundernas produktutvecklingsprocesser.

Varmt välkomna att kontakta oss!